Vào lúc 3pm tới 4pm hàng ngày, sẽ có thông báo chương trình Deal giảm giá các món ăn của nhà hàng và các món thực phẩm khác tại đây. 
Cùng tiết kiệm thời gian tìm kiếm và tiền bạc với chương trình "Vì ngon mà tới" của Fitcooking4u

COUPON for Live Streaming