top of page
gold only - LOGO Quy Thien Yen.png
gold%20only%20-TEXT%20Quy%20Thien%20Yen_edited.png
thien dia nhan inside 2.jpg
swallows_edited.png
swallows_edited.png
dried super hop lon 170-300 g nbg.png
swallows_edited.png

         HỘP "THIÊN ĐỊA NHÂN" (Độc quyền)
                1 hộp có 3 TỔ YẾN với 3 loại 6A-5A-3A
                                 &
        CÁC GÓI THẢO DƯỢC THEO NHỮNG 
CÔNG THỨC CỔ TRUYỀN CỦA QUÝ THIÊN YẾN
        (TÂM AN, THÔNG TUỆ TRÁNG KIỆN)

 

swallows_edited.png
1200px-CollocaliaUnicolor_edited.png
1200px-CollocaliaUnicolor_edited_edited.
swallows_edited.png

Quý Thiên Yến xin chúc quý khách ngon miệng!

bottom of page