Đặt Tiệc

Dễ dàng - An toàn 

Để đặt tiệc, xin các bạn hãy chọn ngày trên lịch và post yêu cầu cùng những thông tin bữa tiệc (lượng khách, giờ giấc, món ăn,...) vào forum của ngày đó. 

 

Để thêm nhiều chọn lựa và nhận được dịch vụ tốt nhất, chúng tôi chỉ nhận yêu cầu trước 7 ngày và tối đa 31 ngày.