TỔ YẾN QUÝ THIÊN YẾN ĐẾN TỪ INDONESIA

thien dia nhan inside 2.jpg
swallows_edited.png
swallows_edited.png
dried super hop lon 170-300 g nbg.png
swallows_edited.png

TỔ YẾN QUÝ THIÊN YẾN LÀ TỔ YẾN TIỆN LỢI HÀNG ĐẦU HOA KỲ

1200px-CollocaliaUnicolor_edited.png

Quý Thiên Yến xin chúc quý khách ngon miệng!