TỔ YẾN QUÝ THIÊN YẾN ĐẾN TỪ INDONESIA

TỔ YẾN QUÝ THIÊN YẾN LÀ TỔ YẾN TIỆN LỢI HÀNG ĐẦU HOA KỲ

1200px-CollocaliaUnicolor_edited.png

         HỘP "THIÊN ĐỊA NHÂN" (Độc quyền)
                1 hộp có 3 TỔ YẾN với 3 loại 6A-5A-3A
                                 &
        CÁC GÓI THẢO DƯỢC THEO NHỮNG 
CÔNG THỨC CỔ TRUYỀN CỦA QUÝ THIÊN YẾN
        (TÂM AN, THÔNG TUỆ TRÁNG KIỆN)

 

swallows_edited.png
1200px-CollocaliaUnicolor_edited.png
1200px-CollocaliaUnicolor_edited_edited.
swallows_edited.png

Quý Thiên Yến xin chúc quý khách ngon miệng!