youNETtv logo (1).png
FC4U logo new colors.png
V-NEWS%2520-%2520logo_edited_edited.png
liveanygame%2520LOGO%2520TEXT%2520GOLD_e

 Younet First Group

YFG logo
gold%20only%20-TEXT%20Quy%20Thien%20Yen_
gold%20only%20-%20LOGO%20Quy%20Thien%20Y
youNETtv logo new.png

MUA SẮM LÀ HẠNH PHÚC

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "MUA SẮM LÀ HẠNH PHÚC"

Traveling in Germany
Cooking Class
Business Meeting

Chương trình được lập ra với mục tiêu khuyến khích mọi người bước ra ngoài phố và mua sắm.

Xin mời để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ gởi chi tiết chương trình. Thanks!

Nhận ngay "điều hạnh phúc" khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ ở những cơ sở thương mại có đặt những bảng hiệu này.

mua sam la hanh phuc sign.JPG