younettv-logo.png
YouNetTV background.jpg
youNETtv logo new.png

YOUNET TV là kênh truyền hình được tạo nên bởi những người cùng chung đam mê và tầm nhìn. Văn hóa cốt lõi của YOUNET TV là “NGHỆ THUẬT HÓA CUỘC SỐNG”, với những chương trình không nhiều dàn dựng về nội dung, nhưng trao chuốt về hình ảnh, vì sự thật chính là nội dung phong phú nhất. Qua đó, YOUNET TV mong muốn đem những câu chuyện nhỏ của những cá nhân, những câu chuyện hay của những doanh nghiệp, những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống đa dạng tạo thành một câu chuyện lớn đủ sức lan tỏa khắp nơi.