YFG logo

 Younet First Group

fitcooking4u LOGO.png


DỊCH VỤ ẨM THỰC CHUYÊN NGHIỆP

Những ý tưởng hữu hiệu để tăng giá trị nhận được của người tiêu dùng.

mua sam la hanh phuc sign.JPG

Khi đến những cửa hiệu (như tổ yến thật Quý Thiên Yến birdnest's fda...), công ty, nơi cung cấp dịch vụ...có bảng báo này, quý khách sẽ nhận được thêm một điều tốt đẹp sẽ khiến quý khách hạnh phúc hơn sau khi mua sắm. Scan và nhận lấy, thật đơn giản.

Mua sản phẩm,tặng dịch vụ,và ngược lại,luôn là như vậy.

Link đăng ký dành cho đối tác của chương trình "Mua Sắm Là Hạnh Phúc", một cơ hội quảng bá sản phẩm và dịch vụ rất hiệu quả.

Shadow on Concrete Wall

We developed Younet First Group (Located in California) with buyers and honest businesses located in different parts of the world mind.

Younet First Group becomes this neutral ecosystem where global businesses transact amongst each other that ensures that distance, differences in time and laws, and principles and concepts are managed digitally in the shortest time possible.