Asean import


IMPORTS & EXPORTS

 Younet First Group

YFG logo

Những ý tưởng hữu hiệu để tăng giá trị nhận được của người dùng.

mua sam la hanh phuc sign.JPG

Khi đến những cửa hiệu, công ty, nơi cung cấp dịch vụ...có sign này, quý khách sẽ nhận được thêm một điều tốt đẹp sẽ khiến quý khách hạnh phúc hơn sau khi chi tiêu. Scan và nhận lấy, thật đơn giản.

Mua sản phẩm,tặng dịch vụ,và ngược lại, luôn là như vậy.

Link đăng ký dành cho đối tác của chương trình "Mua Sắm Là Hạnh Phúc", một cơ hội quảng bá sản phẩm và dịch vụ rất hiệu quả.

OUR SERVICES

YFG logo
IMG_4900_edited.jpg

QUÝ THIÊN YẾN

Orange Simple Employee Newsletter.png

VVVVVVNEWS

WTTW_foodtour_sandynoto-91.jpg

FITCOOKING4U

images.jpg

LIVEANYGAME

online-shopping-with-laptop-smartphone-technology_24877-56046.jpg

YOUNET TV

1407245226-10-must-see-videos-business-creativity-success.jpg

VIEDIGI

Shadow on Concrete Wall

We developed Younet First Group with buyers and honest businesses located in different parts of the world mind.

Younet First Group becomes this neutral ecosystem where global businesses transact amongst each other that ensures that distance, differences in time and laws, and principles and concepts are managed digitally in the shortest time possible.